ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

Индустриални батерии ЕООД е специализирана в проектиране, изграждане и оборудване на зарядни помещения за тягови и стартерни батерии.

При нужда от професионално изпълнено зарядно помещение, Индустриални Батерии ЕООД разполага с нужната кадрова и техническа обезпеченост за да проектира, изгради и оборудва нужната инсталация. Инженерен екип ще посети на място, за да обсъди изискванията на клиента, да го запознае с предлаганите типове инсталации и препоръча най-подходящия проект за конкретния случай.

Изграждането на зарядни станции включва:

  • Проектиране на помещението;
  • Изграждане на подови и стенни покрития, отговарящи на държавните регулации;.
  • Спецификация, проектиране и монтаж на газови аспирационни системи;
  • Доставка и монтаж на омекотителни инсталации за пречистване и съхранение на вода;
  • Доставка и монтаж на стелажи, за поставяне на  батериите и зарядните устройства;
  • Доставка и монтаж на зарядни устройства за вашите батерии;
  • Системи за повдигане и монтаж на батерии;
  • Устройство на миене на батерии;
  • Всички необходими аксесоари за вашето зарядно помещение.

Не се колебайте да ни потърсите за повече информация!

pri-zs

pri-zs2